รับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงานเสิร์ฟ ชาย-หญิง 3ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

-เพศชาย หญิง

-อายุ 18 ปีขึ้นไป

-ขยัน อดทน รักในงานบริการ